услуги за сместување

Нега на постари лица на оценувачкиот тим (CAT)

Здравствена тим направени од нега на постари лица професионалци за целите на оценување 
поддршка и грижа потребите на изнемоштените постари луѓе во нивните домови или за 
поставеност во домовите за стари лица.

дома Ли

32 Кембла Стрит
Волонгонг во Нов Јужен Велс 2500

Тел: 4228 3900

Порт Кембла болница

Cowper Стрит
Warrawong Нов Јужен Велс 2502
Тел: 4223 8282

Coledale болница

Лоренс Hargraves диск
Coledale Нов Јужен Велс 2515
Тел: 4267 2266 


Старечки дом поставеност на услуги

Тоа се базира на Порт Кембла регионалната болница во корист на сите луѓе кои живеат во Илавара Површина здравство регион. Оваа услуга ја утврдува потребата за поставување на старечки домови, хостели или одмена од негата. За подетални информации или помош контакт:

Старечки дом директор поставеност

Порт Кембла болница
порт Кембла
Тел: 4223 8204