Услуги за Одменска и Старосна Денска Грижа

Something

Услугата на Македонската Одменска и Старосна Денска Грижа е еден од поголемите проекти на Македонското Добротворно Здружение од Нов Јужен Велс. 
Оваа програма е достапна преку финансирање добиено од Австралиската влада преку Одделението за Здравство (Department of Health), односно преку нивната Комонвелт Програма за Помош во Вашиот Дом (Commonwealth Home Support Program).

Целта на овој проект е да им овозможи на сите постари и изнемоштените лица, како и помлади лица со физички недостатоци, да им се даде можност да живеат самостојно во своите домови.

Со учество во програмите за Одменска и Старопсна Денска Грижа на лицата им се подобрува нивото на сигурност и квалитет на животот, а со тоа во едно се избегнува предвремената побарувачка за сместување во државните институции, старските домови и.т.н. Исто така им се обезбедува и еднодневна одмена на грижителите што се грижат за постари лица.

Во исто време на услугата им обезбедува дневен одмор за негувателите на изнемоштените постари и помлади лица со инвалидност.

Центри за Одменска и Старосна Денска Грижа

Постојат пет Дневни центри за Одменска и Денска грижа за постари лица, во кои се грижиме за луѓето од македонско потекло кои живеат во регионот на Илавара. Секој од овие центри опфаќа различен дел од Илавара, така што луѓето кои имаат потреба од одменска и денска грижа како и социјална поддршка може да учествуваат и да ги користат услугите на барем еден од овие центри.

Секој понеделник групата за Одменска грижа ги користи просториите на Порт Кембла пензионерски центар. Оваа група ги вклучува жителите кои живеат во централниот дел на Илавара.

Секој вторник групата за Денска Гжгрижа на постари лица ги користи просториите на Порт Кембла пензионерски центар и ги опфаќа жителите кои живеат во јужниот регион од Илавара во областа на Shellharbour.

Секоја среда групата за Денска Гжгрижа на постари лица ги користи просториите на Sassafras Room во Dapto Ribbonwood центар и ги опфаќа жителите кои живеат во југо-западните предградија на Илавара.

Секој четврток групата за Денска Гжгрижа на постари лица ги користи просториите на Порт Кембла пензионерски центар и повторно ги опфаќа жителите кои живеат во централниот предградијата на Илавара.

Секој петок групата за Одменска Грижа ja користи салата Grevillea 1 во Corrimal Центарот за заедниците и ги опфаќа жителите кои живеат во северните населби на Илавара почнувајќи од Волонгонг и па се до Thirroul.

Услугите вклопуваат

ТРАНСПОРТ
транспорт од дома до центар и назад се нуди на сите учесници кои живеат во соодветната област на одмор и на возраст од групата дневна нега. Ние бараме за мал финансиски придонес кон трошоците на гориво и одржување на мини автобус.
Оброк
Во утринските часови, чај и кафе додека за ручек служиме топол оброк подготвен во македонската традиција. Мали финансиски придонес се бара кон трошоците на производство на материјали кои се користат.
АКТИВНОСТИ
играње карти, играта Не Лути Се Човече, домино, шах и други игри; боење, сечење и вметнување; плетење со користење на волна и конец, таписерии, рачни занаети и активности, и правење на декорации, со користење на различни нови и рециклирани предмети.
Информативни сесии
Ние организираме гости говорници и информативни сесии за најновите промени во услугите кои ги нуди на стари лица што влијае нивниот секојдневен живот. Ние, исто така, покануваме и гости говорници од различни области да се зборуваат за здравјето, безбедноста во домот и на јавни места, здрава храна, финансиски совети, социјална сигурност, нега во домот итн
Екскурзии
Ние организираме заеднички средби со македонски групи од другите места во Нов Јужен Велс, како и излети и посети на разни туристички атракции, фестивали и случувања низ Илавара, Сиднеј и Канбера. Исто така, два пати во годината организираме посета на локалните старски домови каде што има македонски резиденти, за време на пред Божиќните и пред Велигденските Празници.

Координатор на Одменска и Денска Грижа Телефон: 4275 2266.

За повеќе информации јавете се на:

Македонското Добротворно Здружение на НЈВ Инк
Порт Кембла
Услуги за Денска и Одменска грижа за постари лица Координатор Телефон: 4275 2266.

Волонгонг Градската библиотека, Заедницата
Информации гранка на 4227 7648.

Commonwealth Carelink центар
на 1800 052 222

Возраст и нега во заедницата Информативната линија,
под Министерството за здравство и постари лица
1800 500 853

Директно во Центрите за Денска и Одменска грижа за постари лица
Кои се сретнуваат во работни денови и тоа:

Понеделник - ПK центар за постари граѓани Allan Street, Port Kembla
Тел: 4276 9182, 9:00-14:00

Вторник - ПK центар за постари граѓани Allan Street, Port Kembla
Тел: 4276 9182, 9:00-14:00

Среда - Dapto Ribbonwood Центар
Princes Highway, Dapto
Тел: 4251 7777, 9:00-02:00

Четврток - ПK центар за постари граѓани
Allan Street, Port Kembla
Тел: 4276 9182, 9:00-14:00

Петок - Corrimal Центарот за заедниците
Short Street, Corrimal
Тел: 4285 6966, 9:00-14:00