Услуги за Одменска и Старосна Денска Грижа

Something

Услугата на Македонската Одменска и Старосна Денска Грижа е еден од поголемите проекти на Македонското Добротворно Здружение од Нов Јужен Велс. 
Оваа програма е достапна преку финансирање добиено од Австралиската влада преку Одделението за Здравство (Department of Health), односно преку нивната Комонвелт Програма за Помош во Вашиот Дом (Commonwealth Home Support Program).

Целта на овој проект е да им овозможи на сите постари и изнемоштените лица, како и помлади лица со физички недостатоци, да им се даде можност да живеат самостојно во своите домови.

Со учество во програмите за Одменска и Старосна Денска Грижа на лицата им се подобрува нивото на сигурност и квалитет на животот, а со тоа во едно се избегнува предвремената побарувачка за сместување во државните институции, старските домови и.т.н. Исто така им се обезбедува и еднодневна одмена на грижителите што се грижат за постари лица.

Во исто време на услугата им обезбедува дневен одмор за негувателите на изнемоштените постари и помлади лица со инвалидност.

Центри за Одменска и Старосна Денска Грижа

Постојат разни Дневни центри за Одменска и Денска грижа за постари лица, во кои се грижиме за луѓето од македонско потекло кои живеат во регионот на Илавара. Секој од овие центри опфаќа различен дел од Илавара, така што луѓето кои имаат потреба од одменска и денска грижа како и социјална поддршка може да учествуваат и да ги користат услугите на барем еден од овие центри.

За повеќе информација стапете во контакт со нашиот Координатор на Услугите за Постари лица на 02 4275 2266 или пак посетете не во нашата канцеларија во Порт Кембла.

Услугите вклопуваат

ТРАНСПОРТ
транспорт од дома до центар и назад се нуди на сите учесници кои живеат во соодветната област на одмор и на возраст од групата дневна нега. Ние бараме за мал финансиски придонес кон трошоците на гориво и одржување на мини автобус.
Оброк
Во утринските часови, чај и кафе додека за ручек служиме топол оброк подготвен во македонската традиција. Мали финансиски придонес се бара кон трошоците на производство на материјали кои се користат.
АКТИВНОСТИ
играње карти, играта Не Лути Се Човече, домино, шах и други игри; боење, сечење и вметнување; плетење со користење на волна и конец, таписерии, рачни занаети и активности, и правење на декорации, со користење на различни нови и рециклирани предмети.
Информативни сесии
Ние организираме гости говорници и информативни сесии за најновите промени во услугите кои ги нуди на стари лица што влијае нивниот секојдневен живот. Ние, исто така, покануваме и гости говорници од различни области да се зборуваат за здравјето, безбедноста во домот и на јавни места, здрава храна, финансиски совети, социјална сигурност, нега во домот итн
Екскурзии
Ние организираме заеднички средби со македонски групи од другите места во Нов Јужен Велс, како и излети и посети на разни туристички атракции, фестивали и случувања низ Илавара, Сиднеј и Канбера. Исто така, два пати во годината организираме посета на локалните старски домови каде што има македонски резиденти, за време на пред Божиќните и пред Велигденските Празници.

Координатор на Услуги за Постарите Лица Телефон: 4275 2266.

За повеќе информации јавете се на:

Македонското Добротворно Здружение на НЈВ Инк
Порт Кембла
Услуги за Денска и Одменска грижа за постари лица Координатор Телефон: 4275 2266.

Волонгонг Градската библиотека, Заедницата
Информации гранка на 4227 7648.

My Aged Care - повик центар за информација и упат за старосни услуги 1800 200 422

Carer Gateway - повик центар за поддршка на грижителите 1800 422 737