За МДЗ

ШТО ПРАВИМЕ

Здружението е составено од членови, волонтери и работници заедницата кои работат заедно за да одговорат на различните потреби на Македонската заедница во Илавара и пошироко, кои произлегуваат од јазични тешкотии, невработеноста, стареењето и недостатокот на специфични услуги.


Македонското Добротворно Здружение на Нов Јужен Велс спроведува својата функција преку соработка и соработка со мејнстрим организации, Австралија и македонската влада и не-владини институции, агенции и компании во корист на македонската заедница во Илавара и пошироко.

УСЛУГИ, ПРОГРАМИ, АКТИВНОСТИ

 • Помош со лични и семејни проблеми
 • Информации, опции, совети и упатување
 • Развој на заедниците
 • поддршка на заедницата
 • заедница за врски
 • Решавање помош
 • посредување
 • Превод на писма и документи
 • Квази конзуларни услуги за правни документи кои се однесуваат на Република Македонија, како што се:
  • Полномошно
  • Законски декларација
  • Животот сертификати
 • Миграција Прелистувач
 • Центар одмена од негата и постари Дневен
 • Негувателите група за поддршка
 • женската група
 • Деменција информации и упатување
 • Деменција свеста група - “Дело”
 • Волонтерски обука
 • Медиа Груп “Компас”
 • заедница транспорт