ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Здравствена заштита преведувачка служба

Ова е толкување услуга, која е сервисирање на сите јавни болници 
во Илавара, здравствени центри и други здравствени услуги во 
Илавара. Таа е достапна само од понеделник до петок 8:30-05:00.

мултикултурна здравство

Оваа услуга им ја нуди опсег на здравствени информации и услуги за помош 
за луѓето од неанглиско говорно потекло. Тоа е достапна само 
Од понеделник до петок 8:30-05:00.

Порт Кембла болница за рехабилитација и нега на постари лица услуги

Услуги опфати Социјален работник, професионален терапевт, физиотерапевт, 
Логопед, нега на постари лица на оценувачкиот тим и професионални 
Рехабилитација услуга.

Порт Кембла болница

Cowper Стрит
Warrawong Нов Јужен Велс 2502
Тел: 4223 8149