Kompas

Македонското Добротворно Здружение наНЈВ Инк е заснована непрофитна организација, основана во 1984 година со цел за помагање на Македонската и други заедници од Илавара. Организацијата добива средства од Федералната и владата на НЈВ на годишна основа за водење на Здружението, своите програми и активности.

Што се случува

Seniors Week прослава 2019

Секоја година се организира прослава на националната Недела на Сениорите и придонесот на сениорите во Австралиското Општество. Оваа година оваа прослава ќе се оддржи на 21 February 2019 во Port Kembla Senior Citizens centre со почеток во 10 часот претпладне до 2 часот попладне. Дојдете и придружете ни се на оваа прослава на македонски начин со македонска песна, јадење и музика. Картите чинат $20pp. За резервации јавете се на 42752266 најдосна до 18/02/2019.

Победници на наградата Македонско Сонце за 2017 година

На последната МАКТЕЛ Македонска бизнис прослава оддржана на 28/09/2018, Македонското Добротворно Здружение на НЈВ ја доби наградата Македонско Сонце за постигнувања во 2017 година во сферата на општествени услуги. Ова е големо постигнување и чест за нас.

Крај на Годината прослава

Секоја година кон средината на Декември се организира прослава на постигнувањата во текот на годината. оваа прослава е заедничка со сите учесници, членови, волонтерци, вработени и членови во управниот одбор на организацијата со цел да се одбележат успеците и да се зацрвстат врските за во следната година.

Обука за Управните Одбори

Обука за управните одбори на бројните локални македонски организации се организира од време на време на теми од интерест како што се улогите и одговорностите на управните одбори, управување со непрофитни организации, водење на состаноци и слично. Оваа услуга есе води во консултација со програмот за развиток на заедницата.

Годишен Состанок

Годишните состаноци на Македонското Добротворно Здружение на НЈВ обично се оддржуваат во текот на месец Ноември. Овој состанок обично се оддржува во просториите на Port Kembla Senior Citizens centre во Порт Кембла. Сите членови се поканети да присуствуваат за да слушнат за постигнувањата на организацијата во текот на минатата финансиска година како и да слушнат за идните правци на организацијата.

Информативна сесија за Деменција

Над 80 луѓе присуствуваа на 22 Октомври каде што присутните можеа да слушнат за разни услуги кои се нудат од страна на Мултикутурниот Здравствен Сервис, Советот за Деменција, Illawarra Commonwealth Respite Carelink Centre како и лично искуство на грижител на лице со деменција. Големиот број на присутни како и тоа дека сме заедница што старее, покажуваат голем интерес за да се дознае повеќе за деменцијата и голема потреба за вакви специфични услуги во заедницата.