Kompas

Македонското Добротворно Здружение на Нов Јужен Велс АД е заедница заснована непрофитна организација, основана во 1984 година со цел помагање на Македонската заедница од Илавара. Организацијата добива средства од Федералната и Нов Јужен Велс државни влади, на годишна основа за водење на Здружението, своите програми и активности.