ПОДДРШКА НА ГРИЖИТЕЛИТЕ

Група за поддршка на негувателите

Да се ​​грижи, да се грижи за некој претставува постојана физичка и емоционална побарувачката на вашиот способности. Ако сте во потрага по некого, без оглед од нив се изнемоштените постари или помлади лицето со хендикеп, кои треба вашата помош 24 часа на ден, тогаш ти треба помош и поддршка, така што ќе може да продолжи успешно да ги исполни своите обврски како негувател.

Македонската Група за Поддршка нуди емоционална поддршка, совети, информации и упатување на негувателите на македонско потекло кои се во потрага по нивните најблиски, изнемоштените постари и помлади лица со пречки во физичкиот или менталниот форма. Сите информации се третирани со почит и доверливост.

Како оваа група може да ви помогне?

Ако одлучите да присуствувате во оваа група ќе имате можност да се сретнете со други негуватели од македонско потекло кои исто како тебе се грижат за некого.

Ќе имате можност да размените искуства од вашите секојдневни грижи, а во исто време да научите неколку нови вештини од други негуватели во групата.

Ќе ви бидат понудени можносте да се добијат нови информации и материјали, како и да разговарате за некои прашања со професионалци кои работат во разни здравствени области кои можат да ви бидат од корист за вас како негувател. Најважно е дека групите нудат многу потребна одмена со луѓе кои ги разбираат точно како се чувствувате и што ви се случува .

Каде што овие групи се среќаваат?

  • Порт Кембла пенсионерско центарот на Алан Стрит, Порт Кембла

Кога групите се исполнат?

  • Порт Кембла - секоја втора среда во месецот 10:00-12:00

Транспорт може да се организира на барање.

КАКО МОЖАМ ДА дознаaм повеќе за оваа група?

Можете да се јавите една од следниве:

Деменција поддршка работник
Македонската асоцијација за благосостојба
Тел: 4275 2266

Работник за нега на постари лица
Нега на постари лица на оценувачкиот тим
Тел: 4223 8364

Овие групи се направени со соработката помеѓу Македонското Добротворно Здружение АД, Југоисточна Сиднеј и Илавара Површина здравство, мултикултурно здравствена служба и нега на постари лица на оценувачкиот тим. Негувателите во Нов Јужен Велс информации и материјали можат да се добијат преку контактирање на нив на нивниот линија за помош 1800 242 636.If ви треба помош во пристап на услугата преку телефон на вашиот јазик, јавете се на TIS (Телефон Интер-preting Service) на 131 450 и побарајте да биде поврзани со горенаведените услуги.